Uddannelse og rådgivning til virksomheder inden for højrisikoerhverv.

Vi arbejder med sikkerhedskulturen, rekruttering, relationen mennesker-maskine, sikkerhedskritiske procedurer og rutiner.

Ejer Kathrine Marie Elmer, psykolog og erhvervspilot

Selv små fejl vil kunne udløse en katastrofe. Menneskeligt, økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt.

KENOX har fokus på brancher, hvor høj risiko er et grundvilkår. Et vilkår, som man uafladeligt må forholde sig aktivt til, da selv små fejl vil kunne udløse en katastrofe. Menneskeligt, økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt.

KENOX største inspirationskilde er luftfartsindustrien og ambitionen er, at overføre erfaringer fra denne succesfulde sikkerhedskultur til virksomheder inden for andre højrisikoerhverv.

KENOX udgangspunkt er ‘human factors’

I et samarbejde med KENOX arbejder vi med sikkerhedskulturen, rekruttering, relationen mennesker-maskine, sikkerhedskritiske procedurer og rutiner.

Hos KENOX har vi erfaring med etablering af et decideret kriseberedskab i virksomheden. Herunder udvælgelse, uddannelse og understøtte mandskabet.

KENOX tilbyder

  • Psykologisk screening af kandidater til nøglefunktioner.
  • Uddannelsesforløb med fokus på ‘human factor’ for ledelse og ledende medarbejdere i organistationen.
  • Vurdering af samspil mellem mennesker – henholdsvis mennesker og tekniske installationer.
  • Rådgivning og sparring omkring sikkerhedskritiske procedurer og rutiner.

Screening

KENOX anvender psykologiske tests og interviewes for at opnå pålidelige oplysninger om graden af ​​lighed mellem en jobprofil og kandidaternes profiler. Den strukturerede, standardiseret og objektiv proces sikrer, at de samme betingelser gælder for alle ansøgere, således at alle ansøgere får samme vilkår.

Et KENOX testbatteri kan anvendes til medarbejderudvikling, karrierevejledning og talent vurdering. KENOX testmetode anvendes også ved personvurderinger og sikkerhedsvurderinger. Her kan KENOX tilbyder en bred vifte af særlig prøver og testsystemer til rekruttering og vurdering af specialiserede medarbejdergrupper inden for risikoerhverv. Disse test anvendes blandt andet ved screening af erhvervschauffører, flyveledere, togførere, piloter, minearbejdere, offshorearbejdere, politibetjente, militærfolk og mange flere.

Oplysningerne fra de psykologiske tests, kan ud over at forklare en persons adfærd, også afdække muligheder, som måske endnu ikke er blevet realiseret. Personvurderinger bruges således ikke kun til at skelne mellem kandidater, der i øjeblikket er egnet eller uegnet, men også identificerer kandidater, der er tilbøjelige til at udvikle sig hurtigt i retning af den ønskede profil.

Uddannelse

Gennem et KENOX uddannelsesforløb implementeres de bedst egnede, højest kvalificerede uddannelsesmodeller for virksomhedens medarbejdere. Vores uddannelsesekspertise garanterer, at vores brugerdefinerede uddannelsesprogrammer, møder virksomhedens ønsker og behov. Uddannelsesforløb bliver tilrettelagt ud fra hvad virksomheden har behov for, fremfor hvad der kunne være rart at have, samtidig med at undervisningen finder sted i øjenhøjde for at sikre at udbyttet har en langtidseffekt. Vores uddannelsesforløb vil altid tage afsæt i en operationel tilgang, således at teoretisk viden vil blive indkapslet i en operationel forståelsesramme. KENOX tilbyder både korte og lange uddannelsesforløb.

Ved at vælge et uddannelsesprogrammet gennem KENOX, så sikre vi virksomheden at indholdet i uddannelsen opfylder de fokuspunkter som er konkretiseret gennem virksomhedsanalysen og/eller screeningsforløbet.

Rådgivning

KENOX yder erhvervsrådgivning på alle niveauer i en organisation, hvad enten det er support til topledelsen eller coaching til den operationelle medarbejder. Ved alle opgaver, samler vi et hold med den mest hensigtsmæssige erfaring og ekspertise, således at den enkelte opgave varetages ud fra virksomhedens branchefelt og værdisæt.

KENOX har fokus på samspillet mellem medarbejderen og virksomheden, og tager udgangspunkt i menneskers adfærd og oplevelser i virksomheden. Typiske indsatsområder omfatter kommunikation, ledelse, indflydelse, samarbejde, beslutningsprocesser, involvering, konflikt, grupperelationer, organisationsstruktur og kultur, organisatorisk sundhed, ændring og udvikling, samt irrationelle og ubevidste processer i virksomheden.

Uanset udfordringen, så har vi fokus på at levere et professionelt og varigt resultat, og udstyre vores kunder således at de fremadrettet er klar til at vokse og opretholde en stabil drift. KENOX sikrer virksomheden en målrettet og rentabel investering i videreudvikling af den enkelte medarbejder. Dette sikre en øget fastholdelse af nyligt ansatte medarbejdere og en fokus på high performers såvel som medarbejdere der ikke yder optimalt.

Brancher

KENOX tilknytter nøje udvalgte branchespecialister til hver sag for at sikre et ajourført, skarpt og kompromisløst professionelt fokus.

Højrisikoindustrier som luftfart samt olie- og gasindustrien har opnået eksemplarisk sikkerhed. Af primære årsager kan nævnes de positive holdninger til sikkerhed, og den effektiv drift af styresystemer og sikkerhedssystemer. Sikkerhedskulturen er en vigtig forklaring på, hvorfor sådanne organisationer klarer sig godt. Den proaktive kultur udvikler sig stadig i retning af et forøget fokus på human factors and errors, hvilket stiller krav om at der bliver set nærmere på den menneskelige pålidelighed inden for områder hvor der er stor risici og konsekvenser forbundet med menneskelig fejl.

Da KENOX har en solid forståelse for højrisikoindustriens behov, så kan KENOX tilbyde professionel virksomhedsrådgivning, personvurdering af menneskelig pålidelighed, samt supplere med indsigtsrig træning og uddannelse.

Luftfartsindustrien har taget fart, hvilket også har haft den konsekvens, at flyvningens omstændigheder har ændret sig. Arbejdsmiljøet og den teknologiske udvikling i cockpittet har været særdeles fremskreden, hvilket har ført til nødvendige ændringer i udvælgelseskriterierne. Som ændringerne skrider frem i det fysiske miljø, hvor piloterne opererer, så ændres som følge heraf også de krav, som systemet placerer på piloterne, og derved ændres også den kompetencesammensætning, som piloterne nødvendigvis må være i besiddelse af for at imødekomme de ændrede omstændigheder.

KENOX har fokus på, at det psykologiske testbatteri, der anvendes til udvælgelse af piloter og pilotaspiranter, indgår som grundlag for beslutninger med store og vidtrækkende konsekvenser. Derfor har KENOX specialiseret sig i at udvikle psykologiske testbatterier, der måler piloters egenskaber og psykiske balance, samtidig med at de opfylder kravet om kvalitetssikring og økonomisering. Et KENOX testbatteri vil altid være tidssvarende, og tilrettelagt efter virksomhedens behov.

KENOX har gennem de seneste år opbygget stærke kompetencer inden for specialdesignet løsninger til virksomheder med specielle behov. Ud over højrisikoindustrier, så har vi stor erfaring med højrisikoerhverv, virksomheder med høj sikkerhedskultur, og virksomheder der arbejder med et høj stressniveau. Med udgangspunkt i vores netværk og vores branchespecialister, så vil vi altid være i stand til at imødekomme vores kunders ønsker inden for rekruttering, uddannelse og virksomhedsrådgivning.

Om KENOX

KENOX blev etableret i 2006. Firmaet ejes og ledes af psykolog og erhvervspilot Kathrine Marie Elmer

Kathrine er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Før universitetet tog hun en civil pilotuddannelse på Trafikflyverskolen i Roskilde. Dernæst var hun udstationeret som FN-pilot i Pakistan og Afghanistan. Siden har hun arbejdet som erhvervspilot ved forskellige luftfartsselskaber i Europa. Sideløbende med pilotjobbet har hun arbejdet som frivillig offerrådgiver for Dansk Røde Kors, taget en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, været studievært på TV2 og TvDanmark og uddannet sig som flyveinstruktør (TRI).

Interessen for psykologi opstod på baggrund af hendes arbejde som pilot, og derfor er fundamentet i arbejdet en kombination af hendes ballast som professionel pilot og hendes uddannelsesmæssige indsigt som psykolog. Hun kombinerer en videnskabelig psykologisk tilgang og en praktisk erhvervsmæssig forståelse af mennesket. Hun har af samme grund specialiseret sig i flyvepsykologi og skrevet speciale om pilotudvælgelse. Senest har hun udviklet Rigspolitiets testmetode, og arbejder i dag på et forskningsprojekt omkring udvælgelse i højrisikoindustrier. 
Ved siden af arbejdet som psykolog arbejder hun som pilot i et dansk flyselskab.

KENOX har sit navn fra et waypoint. Et waypoint er sæt af koordinater, som identificerer et punkt i det fysiske rum. Waypoints bruges til at definere usynlige motorveje på himlen. Symbolet i KENOX er et fly-over waypoint. Inden for luftfart, fremgår waypoints altid som fem-bogstavsnavne. Disse navne er konstrueret så de let kan udtales eller har en huskeregelsværdi, således at de med lethed kan videregives ved radiokommunikation – heraf kommer navnet KENOX.

Vi står klar til at hjælpe